Profiler

Nikolaj Lisberg Hansen

Teknisk projektleder, løsningsarkitekt og senior udvikler