Co-Pilot mentor

At undervise ansatte og nye professionelle IT folk i din organisation, bliver den nye normal, fordi der er en voksende mangel på nye professionelle IT folk.

Vi samarbejder med frivillige foreninger som Butterflies, der oplærer nye professionalle IT-folk og derfor kan vi hjælpe dig med at finde dygtige ansatte.

Har du brug for en co-pilot som mentor for dine udviklere, så flere ansatte bliver længere i din organisation og du dermed får mere værdi ud af Deres arbejde?

Vores senior udviklere kan hjælpe dig med at finde nye professionelle IT folk internt eller eksternt og oplære dem på dine projekter i din organisation.

Målet med co-pilot projektet er at skabe mere diversitet i IT branchen og hjælpe anderledes profiler med at skabe en karriere som professionelle IT folk. Nogle eksempler på profiler der med lidt oplæring kan gøre dit udviklingsteam meget stærkere.

  • Talenter med Aspergers
  • Flygtninge, indvandre og deres ægtefæller
  • Pensionister
  • Deltids arbejdere
  • Veteraner
  • Højt uddannede uden IT erfaring
  • Interne specialister med forretningsviden
  • Studerende der ikke bruges optimalt

Hvis dit udviklingsteam har for travlt til at give en god oplæring til nye ansatte eller eksisterende ansatte skal lære en ny rolle, så er det en god investering for teamet med en mentor ordning.

En mentor hjælper nye ansatte med at fokusere på de vigtige ting, ved at vælge de rigtige kurser og ved at understøtte team udvikling, så den nye ansatte inkluderes ordentlig og dermed giver mest mulig værdi til teamet.

En ny ansat med Asperger har måske brug for at andre team medlemmer beskriver deres opgaver, fordi de har svært ved opgaver som ikke er klart definerede. Til gengæld er ansatte med Asperger meget detalje orienterede og har ofte ikke noget imod at udføre de samme opgaver igen og igen. Så ved at organisere arbejdsopgaverne, så de passer bedst til de enkelte ansatte, så vil alle blive gladere og mere effektive.

Mentor ordningen basere sig på online dialog og direkte sparring med at finde løsninger til dine projekter, med det mål at den nye ansatte opbygger evnerne til at arbejde selvstændigt efter 3-9 måneder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *