Gratis online uddannelsesværktøjer

G Suite for Education er gratis for folkeskoler og gymnasier (K-12), samt højere læreanstalter der ikke tjener penge på kurser. Google ClassRoom inkluderer værktøjer som Gmail, Google Drive, Google Calendar og andre apps til uddannelse og samarbejde.

Edmodo tilbyder gratis kommunikations og samarbejdsværktøjer der fokuserer på læringsudbytte. På Edmodo lærer dit netværk, både ved personlig fremmøde, online eller en blanding af disse. Det er nemt at dele digitale opgaver, karakterer, lave quiz eller integrerer dit foretrykne værktøj.

Edmodo til skoler bringer lærere, elever og forældre tættere sammen. De primære funktioner i Edmodo er:

  • Faciliter læringsmål
  • Lav spørgeundersøgelser for elever
  • Tildele beviser til de individuelle elever
  • Tilgå overblik med elevernes fremskridt
  • Online klasseværelses diskussioner
  • Personificering
  • Aktivering af gratis administrator konto
  • Network that connects students, administrators, parents

Det Danske skole system Aula

Google ClassRoom og Edmodo har funktioner der minder om det nye Aula system, som den Danske stat har betalt NetCompany 400 millioner for at udvikle, bare for den første version!

I Danmark har vi en tradition for at udvikle vores egne løsninger, selv om vores behov er 90% de samme som i andre lande. Vi har udviklet vores egen UniLogin, for sikker anonymt elev login, men ved at oprette en gratis Google mail konto, der har et anonymt navn ville virke ligeså godt og det ville virke med Google ClassRoom og mange andre gratis værktøjer, der understøtter login med Google.

Gratis video konferencer til online uddannelse og møder

Folkeskoler og gymnasier har brug for værktøjer til at samarbejde med elevernes forældre. Google ClassRoom og Edmodo tilbyder begge integration til online video konferencer, der bruges til online uddannelse og forældre møder. Konference værktøjer som Google Meet og Zoom kan nemt integreres med skolernes andre værktøjer, fordi de er web baserede, så det kræver bare noget login håndtering og deling af et link.

Google Meet er gratis for møder under 1 time og højst 100 personer.

Zoom er gratis for møder under 40 minutter og højst 100 personer eller ubegrænset for 1 til 1 møder. Der er mange online video, der viser hvor nemt det er at bruge disse værktøjer, som for eksempel Google ClassRoom.

Integration med skolens hjemmeside og administrative systemer

Funktioner på din skoles hjemmeside kan integreres med login til Google, FaceBook eller Edmodo, som så vil tillade dig at integrere med disse systemers programmeringssnitflader (API). Så vidt jeg kan vurdere understøtter disse værktøjer mange af de samme funktioner. Google ClassRoom værktøjerne er lidt mere alsidige, men Edmodo er som FaceBook for skoler, hvor du kan sende beskeder og dele materiale med hundred tusindvis af skoler overalt i verden.

Før I vælger en uddannelsesplatform ville jeg undersøge deres API og import/eksport funktionalitet, for det vil være afgørende for hvor godt det vil integrere med jeres andre skole systemer.

Værktøjer på universitets niveau til online uddannelse og samarbejde

Universiteter bruger normalt gratis systemer til håndtering af læring (LMS), som Moodle eller CanvasLMS til at holde styr på viden om elevernes læring og som samarbejdsværktøj mellem studiegrupper og til klasseopgaver. Du kan se en video fra Copenhagen Business School, der forklarer hvordan de bruger CanvasLMS.

Online uddannelse på universitets niveau

I 2012 begyndte universiteter at publisere både betalte og gratis online kurser, som tillader dig at tage en fuld universitetsuddannelse som selvstudie, men for at få et eksamensbevis eller professionel vejledning skal du betale. De mest kendte sites er EdX og Coursera, hvor du kan tage alle slags kurser fra mange universiteter, inklusiv kurset i for eksempel JavaScript.

Afsluttede tanker

Der findes rigtig mange open source og andre gratis værktøjer til at understøtte online uddannelser, så inden I investerer for meget i betalte løsninger, så undersøg om de gratis værktøjer dækker Jeres behov, måske bare med mindre API integrationer til Jeres eksisterende systemer.